ร าค าทองวันนี้ล ดอี กแล้ว

ร าค าทองประจำวันนี้ (10 ส.ค.) ปรับร าค าลง 100 บาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับร าค าปิดวานนี้ (9 ส.ค.)

โดยทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 28,050 บ าท อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจากสมาค มค้ าทองคำ

ที่เผยแพ ร่ผ่ านทางเว็บไซต์ เมื่อเวล า 9:23 น. ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,450 บ าท ขายออก 27,550 บ าท ตามประกาศครั้งล่ าสุด

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 26,954.48 บ าท ขายออกที่ร าค า 28,050 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,735.00 ดอลล าร์ต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 10 ส.ค. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 27,450 บ าท

• ขายออก บ าทละ 27,550 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 26,954.48 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,050 บ าท

แหล่งข่าว prachachat

อ่านเพิ่มเติม