แ ม่ค้ าโว ย

เรี ยกได้ว่าเป็นเรื่ องรา วที่ช าวโซเชี ยลต่างเข้ามาแส ดงคว ามคิดเห็นกันเป็นจำน วนม าก

หลังได้มีผู้ใช้ tiktok ร ายหนึ่งได้โพสต์คลิปที่แ ม่ค้ านั้นกำลั งถูกเจ้าหน้าที่

นำร ถเคร นม าย กรถข ายของออกไป ซึ่งทำให้แ ม่ค้าร ายนี้ถึงกับทนไม่ไหว

ปล่ อยโฮออกม าว่า ถ้าห ากไม่ให้ข ายนั้น พร้อมเอาบิล ค่าน้ำค่าไฟ ค่างวดรถ

ค่าบ้านม าป าลงพื้น ถ ามมีใครจะจ่ายให้ไหม จะไม่มีกินกันอยู่แล้ว

ซึ่งพวกแ ม่ค้าต่างมายืนขว างรถเอาไว้ และบอกว่า อย่าให้เข้าม า

ถ้าเขาจะช น ก็ให้เขาช น ไปเลย พร้ อมกันนั้น แ ม่ค้ารายหนึ่งสุดอัดอั้น

ยังพูดออกม าอีกว่า จะเลื อกม าทำไมน ายกฯ เลือกม าไล่หนีเราหนีหรอ

พร้อมกันนั้นยังบอกอีกว่า สั่งปิดมา 1 เดื อนแล้ว ไม่เยี ยวย าอะไรทั้งสิ้น

อย่ างไรก็ต ามทีมง านสย ามนิวส์ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

แหล่งข่าว siamnews

อ่านเพิ่มเติม