มีเกณฑ์รับข่าวดี โ ชคลาภ การเงิ น

หมอช้าง เผย 4 ร าศี เดือนกรกฎาคม มีเกณฑ์รับข่าวดี โ ชคลาภ -การเงิ น

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา หมอดูนักพยากรณ์ชื่อดังของประเทศไทย

ไดโพสต์เฟซบุ๊ก เผย 3 ราศี เดือนกรกฎาคม มีเกณฑ์รับข่าวดีโช คลาภและการเงิ น

ร าศีเมถุน 15 มิ.ย. – 16 ก.ค.

การเ งินรุ่งโรจน์

หยิบจับอะไรเป็นเ งินเป็นทอง

ฐานะทางการเงินมั่นคง

ร าศีตุล 18 ต.ค. – 16 พ.ย.

โช คลาภโดดเด่น

การเงิ นคล่องตัว

ร าศีธนู 16 ธ.ค. – 14 ม.ค.

เงิ นเริ่มดีขึ้น

มีลุ้นรับทรั พย์ก้อนโต

มีโช คจากอสังหาริมท รัพย์