ประก าศฉบับที่ 11 พายุโซนร้อนเจิมปากา

“กรมอุตุนิยมวิทยา” ประกาศฉบับที่ 11 พายุโซนร้อน “เจิมปากา” บริเวณเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน

มีทิศการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนืออย่ างช้าๆ คาดว่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทย า “พายุโซนร้อน “เจิมปากา”” ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

เมื่อเวลา 22.00 น. ของวันนี้ (21 ก.ค. 64) พายุโซนร้อน “เจิมปากา” บริเวณเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

ประเทศจีน หรือละติจูด 22.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 109.5 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

มีทิศการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนืออย่างช้าๆ คาดว่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย

อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง

ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้